LGD
www.lgd.krainabezbarier.eu
Biuro LGD: ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 883-752-301 lub 883-751-302,
email: lgd-krainabezbarier@wp.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Prezydent RP nowelizację ustawy o stowarzyszeniach podpisał 26 października 2015r. Od wejścia w życie nowych przepisów (20.05.2016 r.) rejestracja i funkcjonowanie stowarzyszeń są znacznie uproszczone.

Czytaj dalej »

 

Od 9 maja 2016 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU. Organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • edukacja („Z PZU po lekcjach”),
  • pomoc społeczna („Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”)
  • kultura („PZU z Kulturą”)

Po raz pierwszy składanie wniosków będzie się odbywać wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów zawarte są w regulaminach. Więcej informacji znajduje się na stronie http://fundacjapzu.pl w zakładce „Konkursy i dotacje”.

 

Trwa kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Maksymalna kwota dotacji to  200 tys. zł.

Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. w wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS.

Wymagany wkład własny to minimum 10 % wartości projektu.

Więcej informacji na stronach MRPiPS

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zapraszają członków wiejskich organizacji, sołtysów i społeczników do udziału w jubileuszowym, XV Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie k. Olsztynka, które odbędzie się w dniach 19-21 maja 2016 r.

W tym roku chcielibyśmy przedstawić takie idee, sposoby działania oraz inicjatywy, które prócz wymiaru integrującego i aktywizującego jednocześnie poszerzają społeczną wrażliwość oraz przynoszą bezpośrednie korzyści tym, których głos jest słabo słyszalny i którzy sami się za sobą nie ujmą. Czytaj dalej »

© 2012 Lokalna Grupa Działania
Hosting Gmina Poddębice
modyfikacja i wykonanie Arek Charuba
LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”.
Strona jest współfinansowana ze środków Inii Europejskiej w ramach osi 4 Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Suffusion theme by Sayontan Sinha